Disclaimer

Algemeen

TELLENT EnZo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 75665727, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.tellentenzo.nl.
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud website

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
TELLENT EnZo streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
TELLENT EnZo aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is TELLENT EnZo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
TELLENT EnZo heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in studiekeuze advies en/of loopbaancoaching te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het maken van passende keuzes op dit vlak. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van studiekeuze advies en loopbaancoaching in de breedste zin van het woord.
TELLENT EnZo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Inhoud e-mail

Door TELLENT EnZo verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is verboden. TELLENT EnZo staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, door anderen verspreid.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: ellen@tellentenzo.nl

Deze disclaimer is opgesteld in Helmond en voor het laatst aangepast op 23 juli 2022

bel naar:

of mail naar:

je kunt mij vinden: